O Firmie
"Imperial Gold" - rozwojowa firma z ambitnymi planami na przyszłość , która gromadzi doświadczenie w każdej chwili działalności. Działamy śmiało, obliczamy i analizujemy każdy krok.

Specjalizacja firmy - organizacja i realizacja przewozu samochodów ciężarowych, ciągników , naczej i autobusów włąsnym chodem z Europy do krajów WNP.

Od 1998 do 2010 współpraca z firmą terra Handels - und Speditionsgesellschaft mbH Niemcy w sprawie przewozu ciężarówek z Europy do Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy, Azerbejdżanu.

W roku 2010 została założona firma " Imperial Gold".  Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia 130 osób.

W 2012roku Firma "Imperial Gold" otrzymała krajowy certyfikat lidera dziedziny 2012. Także wchodzi do 25 najlepszych firm wg kryterium "Rentowność i płynność ", "Skala produkcji i zdolności do płacenia", "Społeczne wskaźniki", "Efektywność wykorzystania zasobów", "Atrakcyjność inwestycyjna".