O Firmie
Firma "Imperial Gold" zosatłą  założona 13 maja 2010r. z siedzibą w Łucku, głównym przedmiotem działalności której jest przewóz pojazdów własnym chodem oraz przewóz pasażerów autobusami. Firma z powodzeniem działa zarówno jak na krajowym, tak i międzynarodowym rynku.

W 2012roku Firma "Imperial Gold" otrzymała krajowy certyfikat lidera dziedziny 2012. Także wchodzi do 25 najlepszych firm wg kryterium "Rentowność i płynność", "Skala produkcji i zdolności do płacenia", "Społeczne wskaźniki", "Efektywność wykorzystania zasobów", "Atrakcyjność inwestycyjna".

Wynajem autobusu naszej firmy -  to maksymalne zaspokojenie z  komfortu, obsługi i bezpieczeństwa pasażerów. Komfort i bezpieczeństwo przewozu pasażerów zapewni nowoczesny tabor autobusowy (autobusy są certyfikowane EURO- 2 i EURO- 3) i wykwalifikowane kierowce z wizami Schengen.Przewóz pasażerów z naszą firmą  gwarantuje dojazd do miejsca docelowego bez zmęczenia i frustracji. Po prostu cieszyć się atrakcyjnym widokiem z okien autobusu.