Usługi
Firma "Imperial Gold" realizuje następujące rodzaje transportu pasażerskiego:

- krajowy transport pasażerski;

- międzynarodowy przewóz pasażerów;

- korporacyjne zamówienie autobusów;

- turystyczny przewóz osób;

- wycieczki.