Przewozy pasażerskie
Autobusy Firmy "Imperial Gold" Sp.zo.o. dzierżawią: grupy turystyczne, grupy dzieci, artyści, sportowce.
Nasze autobusy dokonują przewóz pasażerski dla firm turystycznych z całej Ukrainy.
Firma "Imperial Gold" ma doświadczenie transportu autobusowego we Wschodniej, Zachodniej i Środkowej Europie. W szczególności sprzyja korzystne położenie geograficzne Łucka na skrzyżowaniu drogi ze wschodu na zachód i odwrotnie, umożliwiając klientom i partnerom, wynajmującym nasze autobusy, szybko dotrzeć do właściwego miejsca na mapie Europy.